پشت برخی از رفتارهای کودکان، دلایل شگفت‌انگیزی وجود دارد. این مطلب به توضیح در مورد دلایل بخشیدن کودکان در برخورد با رفتارشان پرداخته است.