در این مطلب به توضیح در مورد مزایا و عوارض جانبی بی حسی اپیدورال در زایمان پرداخته‌ایم. همچنین تجربه‌ی برخی از مادران نیز در این مورد آورده شده است.