برخی از کودکان در انجام کاری دچار حواس پرتی می‌شوند. در این مطلب به توضیح درباره‌ی اختلال در مهارت های عملکرد اجرایی پرداخته‌ایم.