در این مطلب به توضیح در مورد زمان و شرایط مناسب برای توقف چرت زدن کودکان پرداخته‌ایم. همچنین راهکارهایی برای انتقال راحت از این مرحله گفته شده است.