برچسب: حمایت همسر

صحبت با همسر درباره باروری
ناباروری

چگونه با همسرمان در مورد باروری صحبت کنیم؟ 

مقدمه ناباروری عاملی برای استرس روانی است و بسیاری از واکنش‌های منفی را شامل می‌شود. واکنش‌هایی مانند افسردگی، کاهش میل جنسی، کاهش روابط اجتماعی و … . این موارد باعث دلسردی و کاهش روابط عاطفی بین دو طرف می‌شود. همچنین استرس در زنان به خاطر…