در این مطلب به توضیح در موردعلت القای زایمان در هفته 39 بارداری و مزایای آن برای مادر و نوزاد پرداخته‌ایم.