این مطلب به توضیح درباره‌ی شرایط زندگی خواهر و برادر کودکان استثنائی و تاثیراتی که کودک معلول بر روی آن‌ها می‌گذارد، پرداخته است.