این مطلب به توضیح درباره‌ی اختلال آسیب رشدی در کودکان ، نحوه‌ی تاثیرگذاری آن بر کودکان و راهکارهای بهبودی این نوع اختلال پرداخته است.