در این مطلب به توضیح در مورد راهکارهای حمایت از یک خانواده در شرایط بحرانی پرداخته‌ایم. همچنین تجربیات برخی از افراد در این مورد آورده شده است.