در این مطلب به توضیح در مورد روش های ابراز علاقه کودک پرداخته‌ایم. برای فهمیدن این مسئله باید حرکات کودک خود را زیر نظر داشته باشید.