مقدمه بله، نوزادان هم آکنه می‌زنند. در این مطلب نحوه تمایز بین دو نوع آکنه نوزاد و نحوه درمان آن‌ها آورده شده است. آکنه نوزادی و آکنه شیرخوارگی اگرچه ممکن است آکنه نوزادی موضوعی نگران‌کننده به نظر برسد، اما در واقع بسیار شایع است. این…