آیا می‌دانید جفت، کودک شما را داخل رحم تغذیه می‌کند؟ در این مطلب تمام عوارض مربوط به جفت جنین را به شما معرفی کرده‌ایم.