بیماری مادرزادی پرانگشتی به این صورت است که فرد در دست یا پای خود یک انگشت اضافی دارد. در این مطلب به توضیح در مورد این بیماری پرداخته‌ایم.