تربیت کودکان بعد از طلاق برای این گروه از پدر و مادرها همراه با چالش‌هایی است. در واقع این جدایی برای کودکان همراه با اضطراب، نگرانی و احساس عدم امنیت است.