مادران در دوران پس از زایمان دچار مشکلات و چالش‌های مختلفی می‌شوند. یکی از این موارد جدایش شکمی است. در این مطلب به توضیح در مورد آن پرداخته‌ایم.