در این مطلب در رابطه با تمام چیزهایی که باید در مورد کندگی جفت بدانید، صحبت می‌کنیم. کندگی جفت یک عارضه‌ی بارداری نادر اما جدی است.