آیا کودک شما قبل از خواب با هر سروصدایی بر‌می‌گردد؟ در این مطلب نحوه‌ی کنترل سندرم فومو در کودکان آمده است.