تیک‌ها به طور کلی از بین نمی‌روند. به همین دلیل برای مدیریت آن در این مطلب به توضیح در مورد علت اختلال تیک در کودکان و کنترل آن پرداخته‌ایم.