در این مطلب ما به بررسی علت اصلی مرگ نوزادان در جهان، زایمان زودرس در اتیوپی و اقدامات سازمان‌ها مختلف در این زمینه‌ می‌پردازیم.