در هفته‌ی یازدهم کودک در آستانه‌ی سه ماهگی است. این مطلب به توضیح در مورد نوزاد یازده هفته ای و وضعیت مادر در این ماه پرداخته است.