والدین باید بگذارند که کودکان خودشان مشکل خود را حل کنند. این مطلب به توضیح درمورد دعوای خواهر و برادرها و راهکارهای مدیریت آن پرداخته است.