والدین کودکان با نیازهای ویژه ممکن است به دلیل مشکلات زندگی با یکدیگر دچار مشکل و اختلاف شوند. در این مطلب برای کمک به این گروه از والدین به توضیح در مورد مشکلات والدین کودکان استثنائی پرداخته‌ایم.