مقدمه در کنار شیرینی‌های داشتن یه کوچولوی دوست داشتنی، چالش‌هایی نیز وجود دارند. هر ماه چالش‌ها و شیرینی‌های مربوط به خود را دارد. در ماه چهارم شما شاهد مهارت‌های جدیدی در کودک خود هستید، مثل در دست گرفتن اشیاء و هدایت آن به سمت دهانشان،…