در این مطلب به توضیح در مورد رژیم کتوژنیک در دوران بارداری و دلایل ممنوعیت این رژیم برای مادران در دوران بارداری پرداخته‌ایم.