مدفوع کردن کودک در حمام یکی از دغدغه‌های مادران است. در چنین وضعیتی مادران باید آرامش خود را حفظ کنند و از هر گونه فریاد کشیدن و پرخاشگری نسبت به کودکشان خودداری کنند.