در این مطلب به توضیح در مورد نحوه اطلاع کودکان از اوتیسم خود پرداخته‌ایم. همچنین در مورد اهمیت این مسئله و زمان مناسب برای بیان این مسئله نیز توضیحاتی داده شده است.