در این مطلب به توضیح در مورد زمان بچه دار شدن بعد از ازدواج پرداخته‌ایم. همچنین تجربیات متفاوت والدین در این زمینه نیز آورده شده است.