مرخصی زایمان یکی از گزینه‌هایی است که مشکلات مادران باردار شاغل را کاهش می‌دهد. در این مطلب به توضیح در مورد این مسئله پرداخته‌ایم.