یکی از دغدغه‌های مادران در دوران بارداری محاسبه هفته های بارداری است. در این مطلب روش‌هایی برای مشخص کردن آن آورده شده است.