طبق تحقیقات انجام شده، تغییرات مغز در دوران بارداری فقط برای مادر اتفاق می‌افتد و هیچ گونه تغییراتی در مغز پدر اتفاق نمی‌افتد.