در این مطلب به توضیح در مورد نوع زایمان، معاینات پزشکی، تغذیه، وضعیت جنین و جفت در مادرانی که بارداری دوقلو دارند، پرداخته‌ایم.