خونریزی، تغییر در سینه‌ها، مشکل در ادرار کردن، برجستگی شکم، افزایش وزن، بی‌اختیاری استرسی و … ازجمله تغییرات بدن مادر پس از زایمان هستند.