در این مطلب به توضیح در مورد مدیریت همزمان خواب کودک نوپا و نوزاد پرداخته‌ایم. همچنین تجربیات یک مادر نیز در این مورد آورده شده است.