در این مطلب به توضیح در مورد ویژگی های یک همراه در اتاق زایمان و همچنین برخی از آمادگی‌های قبل از زایمان پرداخته‌ایم.