برچسب: تغذیه مواد جامد

کودک چهار ماهه
دوران نوزادی

مسائل و نکات مربوط به کودک چهار ماهه 

مقدمه در کنار شیرینی‌های داشتن یه کوچولوی دوست داشتنی، چالش‌هایی نیز وجود دارند. هر ماه چالش‌ها و شیرینی‌های مربوط به خود را دارد. در ماه چهارم شما شاهد مهارت‌های جدیدی در کودک خود هستید، مثل در دست گرفتن اشیاء و هدایت آن به سمت دهانشان،…