مواد غذایی ضروری در دوران بارداری شامل حبوباتی مانند عدس و لوبیا، سبزی‌ها با رنگ تیره، ماهی، تخمه کدو و فلفل قرمز است.