در این مطلب به توضیح در مورد اثرات قرص شیردهی دومپریدون و ارتباط آن با بیماری قلبی در مادران شیرده پرداخته‌ایم.