برای فهمیدن زمان شروع غذای جامد کودکان شما می‌توانید برخی علائم و نشانه‌ها مثل دندان درآوردن کودک را پیگری کنید.