بارداری، یک محرک برای ایجاد اختلالات خوردن است.در این مطلب در رابطه با اختلالات خوردن در بارداری صحبت می‌کنیم.