در این مطلب به توضیح در مورد نحوه‌ی درست صحبت با کودکان در مورد جنگ پرداخته‌ایم. این مسئله باعث پیشگیری از سردرگمی کودکان در این مورد می‌شود.