برد و باخت در بازی کودکان در سنین مختلف، یک امر طبیعی است. به همین دلیل ما در این مطلب به توضیح در مورد پذیرش باخت در کودکان پرداخته‌ایم.