مهارت‌های اولیه STEM شامل علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات هستند. در این مطلب به توضیح در مورد مهارت های STEM در کودکان پرداخته‌ایم.