اختلال پانداس در کودکان در بیشتر موارد با اختلالات دیگری اشتباه گرفته می‌شود. این اختلال همراه با علائمی مانند افسردگی، خنده‌های هیستریک و … است.