آزمایش مو برای تشخیص افسردگی پس از زایمان در مادران، یکی از روش‌های تشخیص و به دنبال آن شروع درمان زود هنگام این نوع اختلال است.