کهیر، مخملک، زردزخم، گال و … از انواع بثورات پوستی در کودکان هستند. در این مطلب به توضیح در مورد این نوع بثورات پوستی و راهکارهای درمانی برای آن‌ها پرداخته‌ایم.