تنفس آگاهانه برای کنترل عصبانیت و کسب آرامش بسیار موثر است. در این مطلب به توضیح در مورد آموزش تنفس آگاهانه به کودک پرداخته‌ایم.