ما در این مطلب، به توضیح تجربیات مادران از تغییرات خوب پس از زایمان از زبان خودشان می‌پردازیم که بدن شما را به سمت بهتر شدن سوق می‌دهند.