پس دردهای پس از زایمان ناشی از انقباضات رحم در دوران پس از زایمان اتفاق می‌افتد. در این مطلب به توضیح در مورد این دردها و تسکین آن‌ها پرداخته‌ایم.