در این مطلب به توضیح در مورد راهکارهایی برای کنترل استرس در کودکان پرداخته‌ایم. والدین با کمک به کودک خود در موقعیت‌های بحرانی، شرایط بهتری را برای او فراهم می‌کنند.