یکی از موارد آزاردهنده در دوران رشد کودکان، درد رشد است. در این مطلب به توضیح در مورد درد رشد در کودکان پرداخته‌ایم.